Проектування

Інженерна група компанії ЮТЕМ проводить розрахунок і розробку конструкції технологічних трубопроводів використовуючи для цього 3D BIM моделювання об’єктів з розробкою аксонометрических схем, детальних креслень блоків і елементів трубопроводів. При конструюванні трубопроводів діючих об’єктів використовується 3D лазерне сканування існуючого об’єкта для створення т.зв. «Хмари точок» об’єкта і подальшої побудови реальної моделі трубопроводу, що виключає виникнення будь-яких колізій при монтажі трубопроводу і дає можливість максимально укрупнити заводські блоки, тим самим значно скоротити обсяги зварювальних робіт і витрати праці при монтажі трубопроводу.