Система якості

Якість є важливою складовою системи менеджменту компанії. Системний підхід до управляння якістю, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015, допомагає отримати бажаний результат і налаштувати процеси виробництва так, щоб забезпечити задоволення потреб Клієнтів з дотриманням всіх нормативних та законодавчих вимог.

Наша система менеджменту якості спрямована на забезпечення якості на кожному етапі випуску продукції, починаючи від отримання замовлення і до відвантаження Замовнику. Якість продукції забезпечується за рахунок:

  • впровадження передових технічних та технологічних рішень при розробці проектно-конструкторської документації та застосування 3D ВІМ технології в проектуванні (3D Building Information Modeling);
  • системної роботи з постачальниками металопрокату та інших матеріалів: формування бази постачальників та періодичного їх оцінювання за результатами якості поставок;
  • проведення вхідного контролю поставленої продукції, в тому числі, проведення спектрального експрес-аналізу хімічного складу металів і сплавів;
  • застосування у виробництві сучасного обладнання передових європейських виробників;
  • залучення до виконання робіт кваліфікованого персоналу, постійного навчання та атестації фахівців;
  • постійного контролю щодо дотримання встановлених технологій виробництва;
  • контролю якості продукції на всіх етапах її виробництва, в т. ч. незалежного інструментального контролю якості продукції лабораторією технологічного контролю (руйнівними та неруйнівними методами).

Якість продукції – це якість наших процесів. Ми постійно працюємо над нашими процесами з метою запобігання дефектам та зведення до нуля невідповідностей, а також виявлення можливостей для поліпшень.