Опори і блоки трубопроводів

Опори і блоки трубопроводів

Місія компанії – скорочення часу монтажу трубопроводів із забезпеченням високої якості кінцевого продукту, яка забезпечується шляхом застосування сучасних технологій проектування і максимально можливого перенесення витрат праці з будівельного майданчика в заводські умови.

Виконуючи завдання максимально можливого укрупнення і агрегування систем трубопроводів, інженерна група компанії проводить розрахунок і розробку конструкції технологічних трубопроводів використовуючи для цього 3D BIM моделювання об’єктів з розробкою аксонометрических схем, детальних креслень блоків і елементів трубопроводів. При конструюванні трубопроводів діючих об’єктів використовується 3D лазерне сканування існуючого об’єкта для створення так званої «Хмари точок» об’єкта і подальшої побудови реальної моделі трубопроводу, що виключає виникнення будь-яких колізій при монтажі трубопроводу і дає можливість максимально укрупнити заводські блоки, тим самим значно скоротити обсяги зварювальних робіт і витрати праці при монтажі трубопроводу.

За запитом Клієнта ми виконаємо проект, розробимо технології укрупненого монтажу, технологічні карти зварювання і контролю, виготовимо деталі, елементи і опори трубопроводу і зробимо блокову збірку, антикорозійний захист, упаковку і доставку на об’єкт Клієнта готових блоків трубопроводів, виконуючи, по можливості, агрегування з трубопровідною арматурою та обладнанням, з дотриманням технологічної послідовності поставки і в строків необхідних Клієнту.

Фото замовлень