Якість продукції

Ми гарантуємо високу якість і відповідність продукції стандартам і нормам в енергетиці і промисловості.

Контроль якості продукції забезпечується на всіх етапах виробничого циклу виробів, починаючи від вхідного контролю основних і допоміжних матеріалів, контролю в процесі виробництва і закінчуючи контролем готової продукції. Незалежна, сертифікована лабораторія металів ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю» виконує повний цикл контролю виробничих операцій виконуючи при цьому контроль хімічного складу вихідних матеріалів і основного металу, визначення механічних властивостей металу і проведення металографічних досліджень, контроль металу і зварних з’єднань неруйнівними методами, включаючи візуально -вимірювальний контроль, гамма і рентгенографію, ультразвукові дослідження, кольорову і магнітопорошкову дефектоскопії, інші види контролю.